Dodaj się do podglądaczy !

środa, 9 grudnia 2009

10/12. Dzień Praw Człowieka

Już jutro bardzo ważny dzień dla każdego człowieka – Dzień Praw Człowieka. Dlaczego wspomniałam o tym właśnie tu na blogu o stardoll ? Dlatego że coraz częściej słyszymy o nieprzestrzeganiu niektórych z tych praw właśnie na tym portalu. Przykład sama często spotykam się z groźbami, nie traktuję ich poważnie bo są to pogróżki typu „Podaj hasło bo mamy twoje hasło”. Profesjonalnie :
Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne. Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Prawa człowieka są powszechne, niezbywalne, nienaruszalne i przyrodzone.
Jakie mamy prawa człowieka?
Postanowienia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jej Protokołów gwarantują m.in.:

 • prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego,
 • prawo do rzetelnego procesu sądowego w sprawach cywilnych i karnych,
 • prawo do głosowania i kandydowania w wyborach,
 • wolność myśli, sumienia i wyznania,
 • wolność wyrażania opinii (w tym również wolność mediów),
 • prawo do posiadania własności lub korzystania z niej bez przeszkód,
 • wolność zgromadzeń i stowarzyszania się,
oraz wprowadzają zakaz:
 • tortur i traktowania lub karania kogokolwiek w sposób nieludzki lub poniżający,
 • stosowania kary śmierci,
 • niewolnictwa oraz pracy przymusowej,
 • dyskryminacji w korzystaniu z praw i wolności zagwarantowanych w Konwencji,
 • wydalania z kraju obywateli danego państwa lub zakazywania im wstępu na terytorium tego państwa,
 • wydalania z kraju grup cudzoziemców.

0 wypowiedzi:

Prześlij komentarz